sensoriailibre.lt@gmail.com

Pirkimo sąlygos

PIRKIMO SĄLYGOS

 1. PARDAVĖJO DUOMENYS

Prekybos įmonė «LION RITTER s.r.o.»

Adresas: Radlická 112/22, 155 00 Prague 5, Czech Republic (Praha, Čekijos Respublika)

Adresas korespondencijai: LION RITTER S.R.O, P.O. BOX 15, 150 00 Prague 5, Czech Republic (ČEKIJOS RESPUBLIKA)

Identifikacijos numeris (IČO): 247 72 097

PVM mokėtojo numeris (DIČ): CZ24772097

Svetainė: http://sensoriailibre.lt/

 1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

2.1. Šios «LION RITTER s.r.o.» prekybos įmonės, įregistruotos Prahos komercinio teismo tvarkomame komerciniame registre, įrašo Nr. С173049 (toliau – «Pardavėjas»), pirkimo sąlygos (toliau – «Sąlygos»),
pirmiausia reglamentuoja šalių teises ir pareigas, kylančias iš Pardavėjo ir kito fizinio ar juridinio asmens (toliau – «Pirkėjas») pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – «Sutartis») sudarymo per Pardavėjo internetinės parduotuvės svetainę. Pardavėjo internetinė parduotuvė yra adresu: http://sensoriailibre.lt/.

2.2. Sąlygose apibrėžiamos šalių teisės ir pareigos naudojantis Pardavėjo interneto svetaine, esančia adresu: http://sensoriailibre.lt/ (toliau – «Svetainė»), bei kitus teisinius tarpusavio santykius.

2.3. Kitos sąlygos, kurios skiriasi nuo šių Sąlygų, gali būti nustatytos atskiroje pirkimo–pardavimo sutartyje. Pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytos sąlygos yra viršesnės už šias Sąlygas.

2.4. Šios Sąlygos yra neatskiriama Sutarties dalis. Sąlygos ir Sutartis yra sudaryti lietuvių kalba.

2.5. Pardavėjas turi teisę keisti ar papildyti Sąlygų turinį. Tuo pačiu metu ši dokumento versija neturi įtakos šalių teisėms ir pareigoms, atsiradusioms ankstesnės dokumento versijos galiojimo laikotarpiu.

 1. ASMENINĖ PASKYRA SVETAINĖJE

3.1. Užsiregistravęs Svetainėje, Pirkėjas gauna prieigą prie asmeninės paskyros svetainėje (toliau – «Asmeninė paskyra»). Užsiregistravęs Pirkėjas gali pirkti Svetainėje. Taip pat prekes galima pirkti Pirkėjui neprisiregistravus Svetainėje.

3.2. Pirkėjas, registruodamasis Svetainėje ir užsakydamas prekes, privalo pateikti patikimus duomenis apie save. Pasikeitus duomenims, Pirkėjas privalo juos atnaujinti Asmeninėje paskyroje.
Pirkėjo Asmeninėje paskyroje įrašytus duomenis bei Pirkėjo užsakant prekes nurodytus duomenis Pardavėjas priima kaip teisingus.

3.3. Prieiga prie Pirkėjo Asmeninės paskyros vykdoma nurodant vartotojo vardą ir slaptažodį. Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo informaciją, reikalingą jam prisijungti prie jo Asmeninės paskyros, ir supranta, kad Pardavėjas nėra atsakingas už šios pareigos nevykdymą.

3.5. Pirkėjas neprivalo trečiosioms šalims suteikti prieigos prie savo Asmeninės paskyros.

3.6. Pardavėjas gali pašalinti užsiregistravusį Pirkėją, jeigu jis ilgą laiką nesinaudoja Asmenine paskyra arba nevykdo iš Sutarties, įskaitant ir šias Sąlygas, kylančių įsipareigojimų.

3.7. Pirkėjas supranta, kad Asmeninė paskyra kurį laiką gali būti neprieinama, pavyzdžiui, atliekant Pardavėjo techninės ar programinės įrangos priežiūrą arba galimą trečiųjų asmenų techninės ar programinės įrangos priežiūrą.

 1. SUTARTIES SUDARYMAS

4.1. Pardavėjo Svetainėje pateikiamas parduodamų prekių sąrašas, įskaitant visų siūlomų prekių kainas.
Visos Svetainėje pateiktos kainos nurodytos su PVM, galiojančiu Lietuvoje. PVM neapmokestinamas, kai Pirkėja yra įmonė PVM mokėtoja Lietuvoje. Prekių sąrašas, kaip ir visos kainos, laikomos galiojančiomis tol, kol jos yra rodomos Svetainėje. Šis punktas neriboja Pardavėjo galimybės sudaryti Sutartį su individualiomis sąlygomis.            Pardavėjas neprivalo sudaryti Sutarties remdamasis Svetainėje patalpintais duomenimis apie prekes.

4.2. Pardavėjo Svetainėje pateikiama informacija apie išlaidas, susijusias su prekių transportavimu iki galutinio Pirkėjo. Transporto išlaidos priklauso nuo Pirkėjo buvimo vietos.

4.3. Pardavėjo Svetainėje nėra informacijos apie galimus muitus ir mokesčius, kuriuos Pirkėjui gali tekti sumokėti prekių gavimo šalyje.

4.4. Pirkėjas, norėdamas pirkti prekes, turi pateikti užsakymą Svetainėje. Užsakyme nurodoma tokia informacija:

 • apie užsakytas prekes (prekės bus dedamos į Svetainės elektroninį krepšelį);
 • apie mokėjimo už Užsakymą būdą ir valiutą;
 • apie prekių pristatymo (toliau – «Užsakymas») išlaidų apmokėjimo būdą ir kainą.

4.5. Prieš pateikiant užsakymą, Pirkėjui suteikiama galimybė patikrinti ir, esant poreikiui, pakeisti Užsakyme nurodytus duomenis. Pirkėjas pateikia Užsakymą paspaudęs nuorodos mygtuką «Pateikti užsakymą»“. Pirkėjo Užsakyme nurodytą informaciją Pardavėjas priima kaip teisingą. Pardavėjas privalo nedelsdamas išsiųsti patvirtinimą apie Užsakymo gavimą, Užsakyme arba Pirkėjo asmeninėje paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu (toliau – El. pašto adresas).

4.6. Pardavėjas turi teisę, priklausomai nuo Užsakymo pobūdžio (prekių kiekio, kainos, numatomų transporto išlaidų), prašyti Pirkėjo papildomai patvirtinti Užsakymą (pavyzdžiui, raštu arba telefonu).

4.7. Sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo laikoma sudaryta po to, kai Pirkėjas pateikia Užsakymą ir el. paštu gauna atitinkamą Pardavėjo patvirtinimą.

4.8. Pirkėjas yra suvokus, kad Pardavėjas neprivalo sudaryti Sutarties, ypač su asmenimis, kurie anksčiau šiurkščiai pažeidė Sutarties sąlygas (įskaitant šias Sąlygas).

4.9. Pirkėjas sutinka su elektroninių ryšių naudojimu sudarydamas Sutartį. Išlaidas, patirtas naudojantis elektroniniais ryšiais sudarant Sutartį (už internetą, telefono skambučius), apmoka pats Pirkėjas.

 1. KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

5.1. Visos Svetainėje pateiktos kainos nurodytos su PVM, galiojančiu Lietuvoje.

5.2. Prekių savikainą, taip pat jų siuntimo išlaidas Pirkėjas pagal Sutartį gali apmokėti šiais būdais:

 • mokėjimo pavedimu į Pardavėjo banko sąskaitą (tam papildomai turite paprašyti Pardavėjo sąskaitos-faktūros už Užsakymo apmokėjimą);
 • Pardavėjo svetainėje naudojantis Visa arba MasterCard mokėjimo kortelėmis.

5.3. Be prekės kainos, Pirkėjas privalo papildomai apmokėti visus banko ar trečiųjų asmenų komisinius ir mokėjimus, kurie atsiranda atliekant pinigų pervedimą.

5.4. Pirkėjas taip pat privalo apmokėti jam prekių siuntimo išlaidas.

5.5. Prekių kainos Svetainėje nurodytos EUR.

 1. ATSISAKYMAS VYKDYTI SUTARTĮ IR JOS NUTRAUKIMAS

6.1. Pirkėjas pripažįsta, kad Sutartis nustoja galioti Pirkėjo pakeistoms ar modifikuotoms prekėms, greitai gendančioms prekėms, trumpo naudojimo termino prekėms, taip pat medicinos prekėms, kurių sterilią pakuotę Pirkėjas pažeidė.

6.2. Tuo atveju, kai kalbame ne apie 6.1 punkte nurodytas prekes, Pirkėjas turi teisę atsisakyti nuo Sutarties vykdymo iki 14 dienų nuo prekės gavimo, bet ne vėliau kaip per 21 dieną nuo nuosavybės teisės į prekes perdavimo iš Pardavėjo Pirkėjui dienos. Prašymas atsisakyti vykdyti Sutartį Pardavėjui turi būti įteiktas per 14 dienų po to, kai Pirkėjas gavo prekę, bet ne vėliau kaip per 21 dieną nuo nuosavybės teisės į prekę perdavimo iš Pardavėjo Pirkėjui dienos paštu arba Pardavėjo elektroninio pašto adresu.

6.3. Atsisakius vykdyti Sutartį 6.2 punkto pagrindu, Sutartis visiškai nutraukiama. Prekės Pardavėjui turi būti išsiųstos per 5 darbo dienas nuo prašymo atsisakyti vykdyti Sutartį įteikimo dienos. Išlaidas, susijusias su prekių pristatymu iš Pirkėjo Pardavėjui, apmoka Pirkėjas. Pirkėjui pažeidus šią pareigą, Pardavėjas turi teisę taikyti Pirkėjui 10 (dešimties) EUR dydžio netesybas už kiekvieną pratęsimo dieną. Tačiau baudos dydis negali viršyti prekės pardavimo kainos. Prekė turi būti grąžinta Pardavėjui nepažeista ir nenaudota, originalioje pakuotėje.

6.4. Per 10 dienų nuo prekių gavimo iš Pirkėjo, Pardavėjas privalo patikrinti grąžinamas prekes, kad nustatytų galimus pažeidimus ar naudojimo žymes.

6.5. Atsisakius vykdyti Sutartį šių Sąlygų 6.2 punkte nustatyta tvarka, Pardavėjas turi grąžinti Pirkėjui grąžinamos prekės kainą (neįskaitant prekių pristatymo Pirkėjui išlaidų) iki 10 dienų nuo prekių patikrinimo termino pasibaigimo dienos pagal šių Sąlygų 6.4. punktą. Negrynų pinigų grąžinimas bus vykdomas banko pavedimu į Pirkėjo sąskaitą (jei už prekes buvo apmokėta banko pavedimu į Pardavėjo sąskaitą) arba negrynaisiais pinigais pervedant į Pirkėjo banko kortelę (jei už prekes buvo apmokėta banko kortele per mokėjimo terminalą Pardavėjo Svetainėje).

6.6. Pirkėjas pripažįsta, kad jeigu grąžinama prekė bus sugadinta, naudota ar panaudota iš dalies, tuomet Pirkėjas turi atlyginti Pardavėjui padaryta žalą, atsiradusią dėl prekės sugadinimo ar naudojimo. Pardavėjas šią žalą vienašališkai išskaičiuos pinigine išraiška iš grąžinamos prekės kainos. Taip pat Pardavėjas iš grąžinamos prekės kainos gali išskaičiuoti netesybų sumą pagal 6.3 punktą.

 1. PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1. Galimus prekių pristatymo būdus nustato Pardavėjas, jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip. Tuo atveju, kai pristatymo būdas nustatomas remiantis Pirkėjo pageidavimu, jis prisiima riziką ir galimas papildomas išlaidas, kurios gali atsirasti dėl šio pristatymo būdo pasirinkimo.

7.2. Pirkėjas, pateikdamas Užsakymą, gali pasirinkti vieną iš šių būdų:

7.2.1. per pristatymo tarnybą „Zásilkovna”;

7.2.2. per pristatymo tarnybą DPD (Kai kuriais atvejais).

7.3. Jeigu Pirkėjas dėl kokių nors priežasčių atsisakė priimti prekes iš transporto tarnybos, jis įsipareigoja Pardavėjui apmokėti visas su sandėliavimu ir galimu prekės grąžinimu susijusias išlaidas.

7.4. Pristatymo laikas pagal standartą yra nuo 2 iki 7 dienų.

 1. ATSAKOMYBĖ UŽ GEDIMUS. GARANTIJA

8.1. Šalių teisės ir pareigos dėl atsakomybės už gedimus, įskaitant garantinę atsakomybę, yra nustatytos Čekijos Respublikos civilinio kodekso taisyklėse.

8.2. Pardavėjas garantuoja, kad prekės parduodamos pagal Sutartį turi būti – veikiančios ir be defektų.
Sutarties laikymasis reiškia, kad prekės turi savo kokybę ir savybes, aprašyta Sutartyje,   Pardavėjo, Gamintojo ar jo atstovo, tinkamą kiekį, matmenimis ar svoriu ir atitikti naudojimo tikslus, kuriuos Pardavėjas apibūdina šiai prekei arba kuriems prekė paprastai naudojama.

8.3. Jeigu Pirkėjas, gavęs prekę, atskleidžia Sutarties neatitikimą, tuomet jis turi teisę gauti prekę Sutartyje nustatyta tvarka pakeičiant nekokybišką prekę į kita arba ją pataisydamas. Jei šis būdas neįmanomas, Pirkėjas gali reikalauti atitinkamos nuolaidos prekės kainai arba nutraukti tokią Sutartį. Ši nuostata negalioja, jeigu Pirkėjas prieš gaudamas prekes žinojo apie Sutarties sąlygų neatitikimą arba šis neatitikimas atsirado dėl Pirkėjo ar transporto paslaugos veiksmų.

8.4. Garantiniai įsipareigojimai netaikomi vienkartiniams medicinos gaminiams.

8.5. Pirkėjas, norėdamas svarstyti garantinį atvejį, turi užpildyti atitinkamos formos paraišką, kurioje aprašoma iškilusią problema, ir išsiųsti ją Pardavėjui paštu arba į jo elektroninį adresą

8.6. Pardavėjas savo garantinius įsipareigojimus turi vykdyti savo faktinės buvimo vietoje.
Visas išlaidas, susijusias su prekių transportavimu iki įsipareigojimų vykdymo vietos ir atgal, apmoka Pirkėjas.

8.7. Jeigu atsiimdamas prekes Pirkėjas nustato, kad siuntos pakuotė pažeista, būtina siuntą atidaryti dalyvaujant pašto darbuotojui/kurjeriui ir patikrinti prekės komplektavimą. Kartu reikėtų surašyti protokolą ir, jei įmanoma, padaryti nuotrauką ar vaizdo įrašą.

8.8. Gavęs siuntą Pirkėjas privalo patikrinti prekės komplektiškumą. Nustačius kokios nors prekės dalies trūkumą, būtina padaryti atidaryto siuntinio ir joje sukrautų prekių foto ar vaizdo įrašą, taip pat užfiksuoti bendrą prekės svorį. Pirkėjas privalo per 24 valandas nuo siuntos gavimo pateikti pareiškimą dėl prekių ne komplektiškumo.

 1. KITI ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

9.1. Nuosavybės teisės į prekes pereina Pirkėjui sumokėjus visą jos kainą.

9.2. Pirkėjas supranta, kad visa parduotuvės internetinio puslapio programinė įranga ir kitos parduotuvės tinklalapio dalys (įskaitant siūlomų produktų nuotraukas) yra saugomos autorių teisių         .
Pirkėjas įsipareigoja nevykdyti jokios veiklos, kuri leistų jam ar tretiesiems asmenims neteisėtai įsilaužti į programinę įrangą ar kitas parduotuvės internetinio puslapio dalis ar ja naudotis.

9.3. Pirkėjas, naudodamasis parduotuvės internetiniu puslapiu, neturi teisės panaudoti mechanizmų, programinės įrangos ar kitų būdų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos į parduotuvės internetinio puslapio darbingumą. Parduotuvės internetiniu puslapiu galima naudotis tik tos apimties, kurį nepažeidžia kitų Pirkėjų teisių ir atitinka paskirtį.

9.4. Pirkėjas supranta, kad Pardavėjas neatsako už klaidas, atsiradusias trečiosioms šalims patekus į parduotuvės internetinį puslapį ar naudojant jį kitais tikslais.

 1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR KOMERCINIAI PRANEŠIMAI

10.1. Informaciją apie asmens duomenų apsaugą rasite šioje nuorodoje.

 1. KEITIMAS KORESONDENCIJA

11.1. Visa korespondencija, susijusi su Sutartimi, turi būti įteikta kitai Šaliai raštu, būtent elektroniniu paštu, asmeniškai arba registruotu paštu per pašto paslaugų teikėją, jei Šalys nesusitarta kitaip.

11.2. Pranešimas laikomas pristatytu:

11.2.1. Elektroninio laiško atveju, tuo metu, kai jis pasiekia gaunamo pašto serverį; laiškų vientisumą gali užtikrinti sertifikatas.

11.2.2. Jeigu adresatas gavo siuntinį, perduodą asmeniškai arba pašto tarnybos pagalbą.

11.2.3. Jeigu adresatas (arba asmuo, turintis teisę gauti siuntas adresatui) atsisako priimti siuntą, perduotą asmeniškai arba padedant pašto tarnybai.

11.2.4. Pasibaigus 10 dienų siuntos saugojimo pašto skyriuje terminui ir adresatui išdavus pranešimą apie būtinybę gauti siuntą, taip pat jei adresatas informacijos apie siuntinį negavo, pristatant siuntą per pašto tarnybą.

 1. GINČŲ SPRENDIMAS

12.1. Iškilus ginčui tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, kurio Šalims nepavyksta išspręsti abipusiu susitarimu, Pirkėjas turi teisę kreiptis dėl tokio ginčo sprendimo į neteisminę instituciją, kompetentingą tokius ginčus spręsti. Šiuo atveju tai yra:

Čekijos prekybos inspekcija (Česká obchodní inspekce)

Centrinės inspekcijos ADR poskyris

Štěpánská 15

12000 Praha 2

Czech Republic (Čekijos Respublika)

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Jeigu santykiai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, susiję su Svetainės panaudojimų yra tarptautiniai, jiems taikomi Čekijos Respublikos įstatymai.

13.2. Pardavėjas privalo parduoti savo prekes tik remdamasis atitinkamos reguliavimo institucijos išduoto leidimo vykdyti verslo veiklą.

13.3. Tuo atveju, jei kai kurios šių Sąlygų nuostatos būtų negaliojančios arba taptų negaliojančiomis, jos bus pakeistos artimiausios prasmės nuostatomis. Vienos šių Sąlygų nuostatos negaliojimas neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui. Sutarties ar šių Sąlygų pakeitimai ir papildymai turi būti užfiksuoti raštu.

13.4. Sutartis, įskaitant Pirkimo Sąlygas, Pardavėjo archyvuojama elektronine forma ir neprieinama.

13.5. Pardavėjo kontaktiniai duomenys korespondencijai siųsti: LION RITTER S.R.O, P.O. BOX 15, 150 00 Prague 5, Czech Republic (Čekijos Respublika), elektroninio pašto adresas: info@sensoriailibre.lt.

Praha, 2023.02.16

Krepšelis0
There are no products in the cart!
Tęsti apsipirkimą
0
X